Even politicians post things they regret later.

You can see the tweets they posted first, and deleted after on Politwoops.

Elin L'Estrange (ABB) tweeted :

Tetzschners definisjon av å drive en skole "effektivt" så man kan ta ut profitt: å være god på å kreve inn skolepenger? vg.no/nyheter/innenr…