All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: Partia ruchu Żółtych Kamizelek, gdyby powstała, osiąga pozycję 3-ciej parti w wyborach europejskich weFrancji, z popar…