All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: Jeśli W.Brytania wstrzyma się od głosu, Wyszehrad+Włochy dysponują mniejszościoą blokującą wobec propozycji uzgodnionej…