All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: Zapis pkt 23 Konkluzji Rady Europejskiej z 21.97 mówi o ochronie budżetu UE a nie tzw praworządności Stanowisko większości w PE i większości w Radzie jest odejściem od postanowień Rady Europejskiej i próbą pozatraktatowej zmiany ustroju UE, wychodzącą poza i gwałcącą art7 TUE ⬇️ https://t.co/vvYvNrBTQl