All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: Budżet UE i korona-fundusz wymagają ratyfikacji przez kraje członkowskie „Decyzji o Zasobach Wlasnych” czyli o nowych żródłach dochodów do budżetu UE Daje to krajom czł jak PL i HU, którym grozi uzależnienie wypłat należnych im funduszy od tzw praworządności, ponowne prawo weta