All deleted tweets from politicians

RT @1mohitban: به علت بارش کم و نبود علوفه در دشت میرزابایلو پارک ملی گلستان ، آهوهای مادر برّه ها را تنها گذاشته و برای تغذیه فاصله می‌گیرند و در این مدت آفتاب شدید برّه ها را از پای در می آورد. ما قصد داریم با کمک حامیان #نذرطبیعت ده تُن علوفه خشک تهیه و ارسال کنیم. لطفاً ریتوئیت کنید... https://t.co/GdlZOku32H