All deleted tweets from politicians

La peresecució, l’assetjament i l’espionatge per alterar o impedir l’acció política legítima és incompatible amb la democràcia. Els règims polítics que actuen d’aquesta manera no poden presentar les credencials exigibles en una democràcia europea. Tot el suport @josepalay.