All deleted tweets from politicians

RT @JernbaneA: Ny rapport fra Asplan Viak viser at det er stor klimagevinst av å overføre mer gods fra vei til bane. Jo raskere vi lykkes, jo større er gevinsten. Og effekten varer hele veien mot 2050. forskning.no/klima-transpor…