All deleted tweets from politicians

RT @susannasilfver: LO:s ordförande menar alltså att SD inte står upp för alla människors lika värde eftersom SD vill låta föräldrar välja vilken skola deras barn ska gå i.