All deleted tweets from politicians

Magnus Persson (sweden) tweeted :

Det står helt klart att Sverige under lång tid tillåtit utlänningar att komma till Sverige och leva på svenska skattemedel utan att bidra med något tillbaka. Det får vara slut med det. De ska lära sig språket och göra sig anställningsbara. Passar det inte är det bara att åka hem.