All deleted tweets from politicians

Emma Wallrup (sweden) tweeted :

Alltså tänk klart o redigt nu alla som vill rädda välfärden. Vad får vi efter en blåbrun regerging som kanske öppnar upp för många mycket dåliga beslut på ännu fler områden? Dessuto ett mosat S inför mästa val? Det är ju inte bra.