All deleted tweets from politicians

Member Of Parliament (MDP), 154th member of MDP, Inguraidhoo Constituency president, campaign committee member.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @JazeeranewsMv: RT @JazeeranewsMv: Raees Nasheed ge thaureef Raees ah: “Mi haalathugai ves fenunee kehtherikan” jazeeranews.mv/news/8349

Hassantay (unknown) retweeted @aisthly :

RT @aisthly: RT @aisthly: 1

Hassantay (unknown) retweeted @WAMaldives :

RT @WAMaldives: With the ocean at your feet, our overwater villas make the perfect playground for a day of adventure! #TropicalPlayground #Paradise #OceanLover #Maldives https://t.co/4uULNeSe8m

Hassantay (unknown) retweeted @trqvelpost :

RT @AviationM007: Subscribe 👉🏻 t.me/AviationMv Maldives MantaAir White Palaces above water, let’s go to The Maldives!🙏💦😍…this is why people dream of visiting🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️⠀ https://t.co/Mblc5LHFzX

Hassantay (unknown) retweeted @husnfirey :

RT @husnfirey: މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޞިލް އަބްދުالله އަމީން މިނިސްޓަރ ކަމުގައި އިތުރަށް ހުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަކަށް ނުވާތީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 101 ވަނަ މާއްދާގެ(ހ)ގެ ދަށުން ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން މިނިސްޓަރކަމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިން. https://t.co/Nyq3Iefy54

RT @statsmaldives: HAPPY WORLD STATISTICS DAY 2020! Official event to mark World Statistics Day 2020 will be held virtually today morning at 10:00 am (Maldives Time). 20 October 2020 Join the event via link, zoom.us/j/94397578506 Kindly contact info@stats.gov.mv for more information. https://t.co/sa5PESUpLv

RT @Im_Mar1e: RT @Im_Mar1e: Thank you @ibusolih Kanbalunnah masahkaiy kureveyne fahi maahauleh gaaimu kohdheyn vaane. ◽◽