All deleted tweets from politicians

Parliament Member - Maldives

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @JazeeraBrk: RT @JazeeraBrk: Maleeh ah ithubaaru nukuraakamah ninmai, idhikolhunves 3 line-whip eh! jazeera.mv/77104

RT @Ansaraa_: I'm a person whose 2 kidney is failed and I'm trying to get help for 2 yrs with the fund box. But this government and our President Ibrahim Mohamed Solih never hear for my calling of help. Only few of my country people help.😢 @ibusolih @FaisalNasym @mvpeoplesmajlis @presidencymv https://t.co/i8ga14EFth

RT @Lucasjalyl: ރައީސް @ibusolih ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން: - ފެހެންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް - ފެހެންދޫ ފެނާ ނަރުދަމާ މަސައްކަތް އޭޕްރިލްގައި - ފުޅަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް - ފުޅަދޫ ފެނާ ނަރުދަމާ އިއުލާންކުރެވިފަ - ކޯޒްވޭއަކުން ފެހެންދޫ ގޮއިދޫ ގުޅާލުން ކުރިއަށް #ރަށްވެހިފަތިސް https://t.co/FZIhD7ziix

RT @cnm_mv: RT @cnm_mv: Muzaaharain hayyaru kuri 27 meehaku joorinama koh dhookohlaifi cnm.mv/news/27380

RT @ShafiuJameel: PPM ge verikamuge 7 aharu mulhu Addu City ge hedhunee , @HiyaleeM campaign ah elhi 190m thaaru. Mivaguthu ves Hithadhoo 7km magu thaaru elhumuge amalee masaiykah e dhanee kuriyah. Cement magu hedhi MD akee PPM mayor Candidate https://t.co/H2OmYFkhKc

RT @nazmy: ދައްކަވަން ހުރި މަންޒަރެއް ދައްކަވާފަޔޯ ގެންދަވަނީ ހުރީ.. އަމިއްލަ ނަފުސަށް އޮޅުވާލެވޭއިރު ވެސް ނޭނގޭ ! ކިތަންމެ ފޮނެއް އެރުވިޔަަސް " ރިޔާސީ ޓިކެޓް " ނުލިބޭނެ ކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 🥴 https://t.co/29BUIwIHni

RT @IsmailHabeeb: ދައުލަތުގެ ހުއްދައެއް ކުރީން ހޯދުމަކާނުލައި، ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ޤާނޫނުއަސާސީން ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިދީފައިވޭ. އެހެން ނަމަވެސް، އެކަން ކުރަންވާނީ، އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުގެ އިމުގެ ތެރެއިން. @ElectionsMv @PoliceMv @mvpeoplesmajlis https://t.co/d1c1q4mD2Q