All deleted tweets from politicians

Patryk Jaki - MEP (zp) tweeted :

Odrzucenie projektu zmiany ustroju UE, gdzie Polakom zostanie ograniczone prawo do samostanowienia o tym jak urządzić się we własnym kraju jest polską racją stanu. Posumowanie👇 dyskusji o tzw. „praworządności” i odpowiedź na argumenty opozycji fb.watch/1TJtd0czOA/