All deleted tweets from politicians

"معلمان و كارگران" بزرگترین گروه های صنفی کشورند که دارای بیشترین سرمایه ملی و اجتماعی اند یعنی از بالاترین سطح اعتماد و احترام در میان مردم برخوردارند. رنج و صبرشان را در این ایام درک می کنم. به یکایکشان در سراسر کشور درود می فرستم و روزشان را تبریک می گویم.

"معلمان و كارگران" بزرگترین گروه های صنفی کشورند که دارای بیشترین سرمایه ملی اجتماعی اند یعنی از بالاترین سطح اعتماد و احترام در میان مردم برخوردارند. رنج و صبرشان را در این ایام درک می کنم. به یکایکشان در سراسر کشور درود می فرستم و روزشان را تبریک می گویم.

این دو روز اردیبهشتی-یازدهم و دوازدهم-که مزیّن به نام "کارگر" و "معلم" است، روزهای هم بستگی و وفاق ملی هم هستند. همه از شهروندان تا دولتمردان به هم نزدیک می شوند و باهم سر تعظیم در برابر زنان و مردانی خم می کنند که آفرینندگان اصلی سرمایه های مادی و معنوی کشورند.

با توجه به #وضعیت سخت سیاسی_اقتصادی کشور، #وحدت و #انسجام ملی یک ضرورت است و معتقدم این یک شعار نیست بلکه ضرورت ملی است باید از افراد اثر گذار که منشا خیر هستند برای برون رفت از چالش های موجود در کشور بهره بگیریم نباید اجازه بدهیم اختلافهای سیاسی برای دشمنان فرصت سازی کند

بیرجند/گفتگوی ملی خانواده با حضور سازمانهای مردم نهاد ، دانشگاهیان، فعالین اجتماعی و سیاسی pscp.tv/w/bq2IpTFyYWpa…

نشست ملی زنان روستایی و عشایری/ اجرای طرح محصولات سالم توسط زنان کشاورز pscp.tv/w/bpQroTFyYWpa…

در اساسنامه کمیته ملی پاراالمپیک جایگاه و سهم زنان در سیاستگذاری و تصمیم گیری در موقعیتهای مختلف دیده شده. پادـ امروز در راستای احترام و عمل به حقوق شهروندی ورزشکاران معلول و جانباز، اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک در هیات دولت تصویب شد dolat.ir

RT @1mohitban: به علت بارش کم و نبود علوفه در دشت میرزابایلو پارک ملی گلستان ، آهوهای مادر برّه ها را تنها گذاشته و برای تغذیه فاصله می‌گیر…

در سال حمایت از تولید ملی،یادمان باشد،صنایع دستی ایران بخش لاینفک اقتصاد و فرهنگ ایران است که توسعه و روزآمدی آن می تواند به اقتصاد ملی کمک کند. 🔸قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي 🔹 t.me/dotic

الان به همراه اقای جهنگیری معاون اول جهت حضور در همایش ملی تشکلهای مردم نهاد حوانان کشور. وارد شیراز شدیم .