All deleted tweets from politicians

RT @1mohitban: به علت بارش کم و نبود علوفه در دشت میرزابایلو پارک ملی گلستان ، آهوهای مادر برّه ها را تنها گذاشته و برای تغذیه فاصله می‌گیر…

RT @IranNewspaper: عروسک ملی؛ از بانو گشسب تا لیلی ممسنی تلاش سومین جشنواره ملی اسباب بازی برای پس‌گیری بازار از چینی‌ها…