All deleted tweets from politicians

Jakop Dalunde (sweden) tweeted :

Skönt.

Jakop Dalunde (sweden) tweeted :

Blir så oerhört glad varje gång någon debatterar klimatpolitik och förstår EU:s utsläppshandel. Det är mycket viktigare att vi i Sverige engagerar oss för att minska utsläppen i den icke-handlande sektorn. Tack @PatrikKronqvist!

Jakop Dalunde (sweden) tweeted :

Om man är det minsta intresserad av historia i allmänhet och antiken i synnerhet, så är detta fantastisk TV. Antika Rom vs antika Grekland - featuring Mary Beard och Boris Johnson (!). Lärorikt och oerhört underhållande. youtu.be/2k448JqQyj8

@KalleSundin Men bör politiken planera för - och bidra till - ökat eller mindre flygande?

Jakop Dalunde (sweden) tweeted :

Vän av ordning undrar då varför V aldrig prioriterar klimatfrågor? V har alltså inte arbetat med EN ENDA klimatpolitisk lagstiftning i EP under hela mandatperioden. På fem år! På halva mandatperioden hann jag med ETS, klimatlag, tåg, klimatforskning, klimatdiplomati osv.

Jakop Dalunde (sweden) tweeted :

Skyttedal påstår att hon vill satsa på forskning för klimatet i EU. Märkligt då bara att KD stretade emot när jag förhandlade in att EU ska satsa 35% av sin forskningsbudget på just grön forskning. Det blir hela 400 miljarder kronor. Det KD föreslår har jag redan levererat.

Jakop Dalunde (sweden) tweeted :

Som vanligt är The Guardian ett utmärkt föredöme i rapporteringen om klimatkatastrofen.

Jakop Dalunde (sweden) tweeted :

Efter gårdagens debatt på @TCOSverige måste jag ge hatten av till @johandanielsson för en utmärkt insats. Det måste vara en av socialdemokratins skickligare politiska kommunikatörer. En person att hålla koll på.

Jakop Dalunde (sweden) tweeted :

Haha!

Jakop Dalunde (sweden) tweeted :

Det är anmärkningsvärt att Malin Björk (V) tror att vi gröna bara prata om elcyklar. Det beror nog på att hon inte suttit med i utskotten för klimatfrågor. Vi gröna har reformerat EU:s utsläppshandel, vilket har minskat utsläppen med 2,5 miljarder ton. aftonbladet.se/nyheter/a/2Gj5…