All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: دیدار با مدال اوران دختر المپیادهای علمی کشور / افتخارات ملی ما twitter.com/i/broadcasts/1…

RT @ebtekarm_ir: دیدار با مدال اوران دختر المپیادهای علمی کشور / افتخارات ملی ما twitter.com/i/broadcasts/1…

RT @ebtekarm_ir: قهرمانان ووشوی ایران خصوصا زنان قهرمان باز هم افتخار آفریدند. تیم ملی ووشو بانوان در مسابقات جهانی شانگهای با هدایت راضی…

RT @ebtekarm_ir: قهرمانان ووشوی ایران خصوصا زنان قهرمان باز هم افتخار آفریدند. تیم ملی ووشو بانوان در مسابقات جهانی شانگهای با هدایت راضی…

RT @ebtekarm_ir: قهرمانان ووشوی ایران خصوصا زنان قهرمان باز هم افتخار آفریدند. تیم ملی ووشو بانوان در مسابقات جهانی شانگهای با هدایت راضی…

RT @ebtekarm_ir: قهرمانان ووشوی ایران خصوصا زنان قهرمان باز هم افتخار آفریدند. تیم ملی ووشو بانوان در مسابقات جهانی شانگهای با هدایت راضی…

RT @ebtekarm_ir: شورای راهبری طرح گفتگوی ملی خانواده / گزارش عملکرد مجریان twitter.com/i/broadcasts/1…

RT @ebtekarm_ir: مازندران / طرح الگوی نوین مشاغل خانگی /۶۲۰۰ زن سرپرست خانوار در سطح ملی و ۳۸۰ زن در استان به اموزش و‌توان افزایی لازم برای…

RT @ebtekarm_ir: مازندران / طرح الگوی نوین مشاغل خانگی /۶۲۰۰ زن سرپرست خانوار در سطح ملی و ۳۸۰ زن در استان به اموزش و‌توان افزایی لازم برای…

RT @ebtekarm_ir: در برنامه صبح به خیر برخی برنامه های معاونت مانند گفتگوی ملی خانواده را معرفی و برنامه های توان افزایی برای زنان کار آفرین…