All deleted tweets from politicians

RT @ebtekarm_ir: رویداد «دل چن۲» دست دوزها و زیور ایرانی با هدف حمایت از تولید ملی و شعار «ایرانی بپوشیم»/ گلابتوندوزی، سوزندوزی، زیور ایرا…

RT @ebtekarm_ir: رویداد «دل چن۲» دست دوزها و زیور ایرانی با هدف حمایت از تولید ملی و شعار «ایرانی بپوشیم»/ گلابتوندوزی، سوزندوزی، زیور ایرا…

RT @ebtekarm_ir: رویداد «دل چن۲» دست دوزها و زیور ایرانی با هدف حمایت از تولید ملی و شعار «ایرانی بپوشیم»/ گلابتوندوزی، سوزندوزی، زیور ایرا…

"معلمان و كارگران" بزرگترین گروه های صنفی کشورند که دارای بیشترین سرمایه ملی و اجتماعی اند یعنی از بالاترین سطح اعتماد و احترام در میان مردم برخوردارند. رنج و صبرشان را در این ایام درک می کنم. به یکایکشان در سراسر کشور درود می فرستم و روزشان را تبریک می گویم.

"معلمان و كارگران" بزرگترین گروه های صنفی کشورند که دارای بیشترین سرمایه ملی اجتماعی اند یعنی از بالاترین سطح اعتماد و احترام در میان مردم برخوردارند. رنج و صبرشان را در این ایام درک می کنم. به یکایکشان در سراسر کشور درود می فرستم و روزشان را تبریک می گویم.

این دو روز اردیبهشتی-یازدهم و دوازدهم-که مزیّن به نام "کارگر" و "معلم" است، روزهای هم بستگی و وفاق ملی هم هستند. همه از شهروندان تا دولتمردان به هم نزدیک می شوند و باهم سر تعظیم در برابر زنان و مردانی خم می کنند که آفرینندگان اصلی سرمایه های مادی و معنوی کشورند.

RT @ebtekarm_ir: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درتجلی اراده ملی جشنواره ۳۷ فیلم #فجر فیلم های مردی بدون سایه ساخته علیرضا رئیس…

با توجه به #وضعیت سخت سیاسی_اقتصادی کشور، #وحدت و #انسجام ملی یک ضرورت است و معتقدم این یک شعار نیست بلکه ضرورت ملی است باید از افراد اثر گذار که منشا خیر هستند برای برون رفت از چالش های موجود در کشور بهره بگیریم نباید اجازه بدهیم اختلافهای سیاسی برای دشمنان فرصت سازی کند

RT @ebtekarm_ir: روز ملی #کتاب، #کتابخوانی و #کتابدار برای یادآوری “حال خوش کتاب خوانی” است. تعداد کتابخانه های عمومی کشور بعد از انقلاب ۹…

RT @ebtekarm_ir: نشست گفتگوی ملی خانواده و‌بین نسلی در یاسوج pscp.tv/w/btUcZDFyYWpa…