All deleted tweets from politicians

Lotta Olsson (sweden) tweeted :

Nya metoder för tester av coronavirus behöver prövas, etikprövningsnämnden förlängda handläggningstider försenar! Statsrådet Matilda Ernkrans (S) 2019/20:1431 - Etikprövningsmyndighetens handläggningstider data.riksdagen.se/fil/F497A2BA-5…