All deleted tweets from politicians

RT @AndersWijkman: Lovande försök pågår i olika länder - bl a Australien - att binda kol i marken. Plöja mindre, fleråriga grödor, var…

Johan Forssell (sweden) tweeted :

Intervjuad i @svd om Moderaternas fleråriga satsning på nya förvarsplatser, 100 fler än i regeringens budget. svd.se/m-vill-satsa-m…