All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: Formalnie uzależ. funduszy od praworządności uzasadnia się ochroną śr.budż.UE ale to PRETEKST INTENCJE: skoro nie dział…

RT @JSaryuszWolski: Formalnie uzależ. funduszy od praworządności uzasadnia się ochroną śr.budż.UE ale to PRETEKST INTENCJE: skoro nie dział…

RT @JSaryuszWolski: Formalnie uzależ. funduszy od praworządności uzasadnia się ochroną śr.budż.UE ale to PRETEKST INTENCJE: skoro nie dział…

RT @JSaryuszWolski: Formalnie uzależ. funduszy od praworządności uzasadnia się ochroną śr.budż.UE ale to PRETEKST INTENCJE: skoro nie dział…

RT @JSaryuszWolski: Formalnie uzależ. funduszy od praworządności uzasadnia się ochroną śr.budż.UE ale to PRETEKST INTENCJE: skoro nie dział…