All deleted tweets from politicians

RT @JSaryuszWolski: Juncker namawia włoską partię premiera Conte „Ruch 5 Gwiazd”, teraz członka grupy EFDD [Wolność i Bezpośrednia Demokrac…

Adam Szejnfeld (EU) tweeted :

Węgry popierają „Oś”, czyli inicjatywę polsko-włoską. Mało tego, jak oświadczył premier Viktor Orban, Węgry chciałyby, by partie antyimigracyjne (czyli tak de facto antyunijne) uzyskały większość w majowych wyborach. Co potem? Wrócimy do wojny europejsko-europejskiej?!

Adam Szejnfeld (EU) tweeted :

Węgry popierają „Oś”, czyli inicjatywę polsko-włoską. Mało tego, jak oświadczył premier Viktor Orban, Węgry chciałyby, by partie antyimigracyjne (czyli tak de facto antyunijne) uzyskały większość w majowych wyborach. Co potem? Wrócimy do wojny europejsko-europejskiej?!

RT @JSaryuszWolski: Juncker namawia włoską partię premiera Conte „Ruch 5 Gwiazd”, teraz członka grupy EFDD [Wolność i Bezpośrednia Demokrac…

RT @JSaryuszWolski: Juncker namawia włoską partię premiera Conte „Ruch 5 Gwiazd”, teraz członka grupy EFDD [Wolność i Bezpośrednia Demokrac…